home
Civciv Anaokulu - Atatürk'ün Gençliğe Seslenişi
  Ara     

Ey Türk gençliği!
 
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
 
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
 
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
 
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.
 
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
 
Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
 
İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
 
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
 
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
 
Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.
 
Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
 
Ey Türk istikbalinin evlâdı!
 
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!
 
Mustafa Kemal ATATÜRK
20 Ekim 1927
Ey Türk gençliği!
 
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
 
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
 
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
 
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.
 
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
 
Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
 
İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
 
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
 
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
 
Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.
 
Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
 
Ey Türk istikbalinin evlâdı!
 
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!
 
Mustafa Kemal ATATÜRK
20 Ekim 1927

                     

Civciv Anaokulu Site Haritası

Sayfalarımız içerikleri tamamen özgün kendi derlediğimiz içeriklerdir.
Alıntı olan makalelerin alıntı adı adresi belirtilmektedir.
Sitemizden kopyalanarak kaynak belirtmeden kullanılan dökümanlar için
Bunu yapan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır
 Kaynak belirtmek suretiyle sitemizden her türlü materyal kullanılabilir

                                       

 

 

                     

Civciv Anaokulu Site Haritası

Sayfalarımız içerikleri tamamen özgün kendi derlediğimiz içeriklerdir.
Alıntı olan makalelerin alıntı adı adresi belirtilmektedir.
Sitemizden kopyalanarak kaynak belirtmeden kullanılan dökümanlar için
Bunu yapan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır
 Kaynak belirtmek suretiyle sitemizden her türlü materyal kullanılabilir

                                       

 

 

 

     
AYLIK
PROGRAMLAR
REHBERLİK
BÜLTEN
Sosyal ağlarda bizi takip edebilir
Sevdiklerinizle Paylaşabilirsiniz

 

     
AYLIK
PROGRAMLAR
REHBERLİK
BÜLTEN
Sosyal ağlarda bizi takip edebilir
Sevdiklerinizle Paylaşabilirsiniz
Civciv Anaokulu   Kullanım Şartları  Gizlilik