home
Eğitim Anlayışımız
  Ara     

Uygulanan eğitim programının temel amacı yıllık planda belirlenen konular aracılığıyla 3-6 yaş grubu çocukların kişilik oluşumlarının en önemli evresinde oldukları düşünülerek, bu dönemde belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda edinmeleri gereken tutum ve davranışları kazandırmaktır.

Geleneksel program çerçevesinde yer alan kalıpçı yaklaşımdan sıyrılarak çocuklara bilgi yüklemek değil, demokratik, bilgiyi keşfeden, araştırmacı, yaratıcı, öz disiplin ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda kendinin bir birey olduğunun farkında, problem çözücü, paylaşımcı, kendini iyi ifade edebilen, bireyler yetiştirebilmek için çocukların aktif katılımının sağlanacağı ve öğretmenin gizli planlayıcı ve yönlendirici olacağı uygun ortamlar hazırlamaktır.

 

 Bu programın başarılı olabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

-Uygun çevre koşullarının hazırlanması.
-Çocukların ilgilendiği ve merak ettiği konuların seçimi.
-Haftalık program toplantıları.
-Konuların veriliş şekilleri. (oyun, drama, sanat, deney, gezi)
-Öğretmenin sınıfta iyi bir gözlemci ve raportör olması.
-Öğretmenin her an yeni bilgilere ve deneyimlere açık,  hevesli, dinamik, meraklı olması.

-Öğretmenin çocuğun oyun arkadaşı olması.
-Öğretmenin yaratıcı ve üretken olması.
-Gün içinde yapılan etkinliklerin geri bildirimle çocuklarla ve diğer öğretmenlerle paylaşımı.
-Öğretmenin günlük program ve plan yapması ( esneklik ilkesi unutulmadan uygulanması ) gerekmektedir.
 

Bu program çerçevesinde etkinlikler sırasında öğrencinin sorumluluk almaya yöneltilmesi gerekirken öz disiplin gelişimi için çocuğa olaylar ve durumlar karsısında kendi tercihini yapma hakkı tanınmalıdır. Gün içinde iletişimde çocuklar yaramaz, uslu, sınırlı, hırçın gibi etiketlenmemeli, yapılan yanlış davranışlar konuşularak çözümlenmeli, çocuklara verilen cezaların etkili olmadığı unutulmamalıdır. Olumlu modelleri ödüllendirerek özendirici bir rekabet ortamı oluşturulmalıdır. Olumsuz modellerde ise bekledikleri ilgiyi göstermeyerek, görmezlikten gelerek etkin öğretmenliğin önemli bir stratejisi olan bu yöntem kullanılmalıdır.     -Bu program uygulanırken çocuk çevreden izole bir biçimde algılanmamalı. Her çocuk diğer çocuklar, ailesi, öğretmenleri ve çocuğun toplumla olan ilişkisi dikkate alınarak uygulanmalı.
-Öğretmen konunun islenişinde çocuğun konuya bakış açılarından hareket ederek, çocukların hayal güçlerini kullanarak başkalarının bakış açısından olayları gözlemesini sağlayıp konunun araştırılmayan detaylarını incelemeye yöneltmelidir ( Rüzgarda yayılan kokuların resmini yapmak gibi)
-Ailelerle yapılan veli toplantıları ile okul aile işbirliği sağlanarak çocuğun ev ve okul yaşantısını dengeli bir biçimde götürebilmek için fikir alış verişinde bulunulmalıdır.

Çocuk başarılı olduğu her konuda ödüllendirilmeli  (sözel veya maddi ) başarılı olmaya teşvik edilirken hata yapmasına izin verilmeli ve hatalar birlikte düzeltilmelidir.

-Bu program uygulanırken çocuk çevreden izole bir biçimde algılanmamalı. Her çocuk diğer çocuklar, ailesi, öğretmenleri ve çocuğun toplumla olan ilişkisi dikkate alınarak uygulanmalı.
-Öğretmen konunun islenişinde çocuğun konuya bakış açılarından hareket ederek, çocukların hayal güçlerini kullanarak başkalarının bakış açısından olayları gözlemesini sağlayıp konunun araştırılmayan detaylarını incelemeye yöneltmelidir (
Rüzgarda yayılan kokuların resmini yapmak gibi)

-Ailelerle yapılan veli toplantıları ile okul aile işbirliği sağlanarak çocuğun ev ve okul yaşantısını dengeli bir biçimde götürebilmek için fikir alış verişinde bulunulmalıdır. Küreselleşmenin öngörüldüğü, bilgi akım ve üretiminin yoğunlaştığı, ileri teknoloji uygulamalarının giderek yaygınlaştığı toplumumuzda ancak bu yolla bağımlı, ezberci, pasif öğrenen bireyler yerine bağımsız, yaratıcı, aktif öğrenen, engellerle mücadele edebilen, kendisi ve dünya ile barışık bireyler yetiştirebiliriz. 

 

 

                     

Civciv Anaokulu Site Haritası

Sayfalarımız içerikleri tamamen özgün kendi derlediğimiz içeriklerdir.
Alıntı olan makalelerin alıntı adı adresi belirtilmektedir.
Sitemizden kopyalanarak kaynak belirtmeden kullanılan dökümanlar için
Bunu yapan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır
 Kaynak belirtmek suretiyle sitemizden her türlü materyal kullanılabilir

                                       

 

 

 

     
AYLIK
PROGRAMLAR
REHBERLİK
BÜLTEN
Sosyal ağlarda bizi takip edebilir
Sevdiklerinizle Paylaşabilirsiniz
Civciv Anaokulu   Kullanım Şartları  Gizlilik